Incoming call เค”เคฐ Outgoing call เค•เคพ เคฎเคคเคฒเคฌ เค•เฅเคฏเคพ เคนเฅˆ? (Incoming call and Outgoing call Meaning in Hindi)

Incoming call and Outgoing call Meaning in Hindi

เคจเคฎเคธเฅเค•เคพเคฐ เคฆเฅ‹เคธเฅเคคเฅ‹เค‚ เค†เคชเคจเฅ‡ เค…เค•เฅเคธเคฐ Incoming call เค”เคฐ Outgoing call เคธเฅเคจเคพ เคนเฅ‹เค—เคพ เคฒเฅ‡เค•เคฟเคจ เค•เฅเคฏเคพ เค†เคชเค•เฅ‹ เคชเคคเคพ เคนเฅˆ เค•เคฟ Outgoing call meaning …

Read more